10 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือ Subscribed เขียนโดย Tien Tzou

1. ธุรกิจเกือบทุกประเภทสามารถใช้รูปแบบการทำธุรกิจแบบ Subscription ได้

2. มีหลายธุรกิจ เช่น Adobe เมื่อเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นแบบ Subscription แล้ว ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

3. ธุรกิจสื่อหลาย ๆ แห่งก็ปรับมาใช้รูปแบบการ Subscription และนี่อาจจะเป็นทางรอดของอุตสาหกรรมนี้

4. แม้แต่อุตสาหกรรมที่มีลักษณะของ Manufacturing ก็สามารถนำรูปแบบ Subscription มาใช้ได้ ลองนึกภาพว่าต่อไป เราอาจจะไม่ต้องซื้อรถยนต์ แต่อาจจะจ่าย Subscription Fee เป็นรายเดือน รายปี เหมือนกับ Model การเช่ารถ

5. Mindset ในการทำธุรกิจจะเปลี่ยนจาก Product กลายเป็น Outcome แทน เช่น คนไม่ได้ต้องการรถ คนต้องการย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้สะดวก เป็นต้น

6. ต่อไป เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น “เจ้าของ” อะไรเลย และอาจจะทำให้ทุกอย่าง Flexible มากขึ้น

7. ถ้าต้องการให้ Model ธุรกิจแบบ Subscription เติบโต มีแนวทาง 8 ประการดังต่อไปนี้ 1) พยายามหาลูกค้าใหม่ 2) ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn Rate) 3) เพิ่มทีมขาย 4) เพิ่ม Value ด้วยการขายบริการที่เกี่ยวเนื่อง 5) เข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ 6) ขยายไปต่างประเทศ 7) เข้าซื้อกิจการอื่น 8) ตั้งราคาและ Package ที่เหมาะสม

8. การคิดเรื่องการเงินของ Subscription Business Model จะแตกต่างจากการเงินของธุรกิจทั่วไป ตรงที่การตลาดที่เราทำ มันไม่ใช่ทำเพื่อยอดขายปัจจุบัน แต่ทำเพื่อยอดขายอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้นใน Subscription Model เราอาจจะยังไม่เห็นกำไรในตอนแรก เพราะเรามักจะใช้กำไรนั้นไปขยายธุรกิจต่อ

9. ระบบ IT ในบริษัทก็ควรจะต้องเปลี่ยน เนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ Subscription มันไม่ได้เป็นเชิงเส้น แบบ หาวัตถุดิบ ผลิต จัดส่ง อีกต่อไป

10. รูปแบบการจ่ายเงินแบบตามปริมาณการใช้ จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าแบบอื่น ๆ