One OKRs

ลองอ่านแนวทางการทำ One OKRs ดู เผื่อจะช่วยทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นครับ

Continue reading

โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs

เล่าเรื่องโครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs ที่ทำภายใต้ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Continue reading

OKRs ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดผลองค์กรได้อย่างไร

งานวิจัยเกี่ยวกับ OKRs ที่จะบ่งบอกว่าการใช้ OKRs นั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดผลองค์กรแบบเดิม ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร

Continue reading