เราควรมีไอดอลของเรา จริงหรือ

การมีไอดอลเป็นสิ่งที่ดี แต่คงหาไอดอลที่เป็นแบบอย่างให้เราได้ทุกเรื่องคงยาก แต่ควรตระหนักรู้ถึงบริบทที่ต่างกันด้วย เราทำตามไอดอลเรา ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ผลลัพธเหมือนกับเขาเสมอไป

Continue reading