บางทีโชคก็มาในเวลาที่เราไม่ทันมอง

บางทีโชคก็มาในเวลาที่เราไม่ทันมอง ดังนั้นลองมองรอบ ๆ ตัวเราให้ดี ในเวลาต่าง ๆ แล้วเราอาจจะพบโชคโดยที่ไม่คาดคิดไว้ก็ได้ครับ

Continue reading