17 ข้อคิดจากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

เป็นหนังสือที่รวมข้อคิดดี ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิตที่น่าจะลองนำไปคิดต่อครับ

Continue reading