9 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแพร่งความคิด

หนังสือที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแพร่งความคิดหรือสถานที่ที่ความคิดจากหลากหลายศาสตร์มาบรรจบกัน และก่อให้เกิตความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

Continue reading