ควรเรียนรู้จากความล้มเหลวของเรา จริงหรือ

เรียนรู้จากความล้มเหลวของเราเป็นสิ่งที่ดี แต่จะดีกว่าถ้าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวของคนอื่นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องล้มเหลวด้วยตัวเอง

Continue reading

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างความพร้อม และคว้าโอกาส

ข้อคิด เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงและสามารถหาโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ

Continue reading