24 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเรื่องนี้ดีรู้งี้อ่านนานแล้ว

หนังสือที่ได้นำเสนอแนวคิดในการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ จากผู้ประสบความสำเร็จในหลากหลายด้าน

Continue reading