มองอุปสรรคให้เหมือนกับเส้นทางไปสู่ความสำเร็จ

เป็นผู้ประกอบการวันหยุดอาจจะต้องเจออุปสรรค แต่ให้มองว่าอุปสรรคนั้นเป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ

Continue reading