เราจะเสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำ มากกว่าสิ่งที่เราทำไปแล้ว จริงหรือ

บางทีสิ่งที่เราไม่ได้ทำกับสิ่งที่เราทำไปแล้ว อาจจะทำให้เราเสียใจได้ไม่ต่างกันก็ได้

Continue reading