เปลี่ยนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาเป็นสิ่งที่ควบคุมได้กันเถอะ

อยากประสบความสำเร็จ พยายามเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดว่าควบคุมไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ให้มากที่สุดกันครับ

Continue reading