ควรเรียนรู้จากความล้มเหลวของเรา จริงหรือ

เรียนรู้จากความล้มเหลวของเราเป็นสิ่งที่ดี แต่จะดีกว่าถ้าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวของคนอื่นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องล้มเหลวด้วยตัวเอง

Continue reading