11 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ The Frame ชนะตั้งแต่ความคิด

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ชเวอินซ็อล ที่เป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยา ต้องบอกว่าอ่านแล้วได้ข้อคิดดี ๆ หลายอย่าง เลยอยากนำมาสรุปไว้ดังนี้ครับ

1. พยายามใช้กรอบความคิด “ระดับสูง” คือมองให้เห็นความหมายของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ จะทำให้เราไม่ล้มเลิกและทำอย่างต่อเนื่อง

2. ควรใช้กรอบความคิดให้การ “เดินเข้าหา” คือให้เราตัดสินใจทำ เพราะคนเรามักจะเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

3. ควรมีกรอบความคิด “ที่นี่ เดี๋ยวนี้” คือกำลังทำอะไรอยู่ ให้เราอยู่ตรงนั้น รับรู้ถึงความรู้สึกขณะนั้น มีความสุข ณ เวลานั้น ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่รอความสุขในอนาคต

4. ลดกรอบความคิด “เปรียบเทียบ” เราไม่ควรเอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่น ถึงแม้จะเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าก็ตาม คนที่เราควรเปรียบเทียบคือตัวเราเอง ค้นหาตัวเราที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็พอแล้ว

5. พยายามพูดจาเชิงบวกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

6. จงหาคนที่เราอยากเป็นเหมือนเขา และศึกษาเกี่ยวกับคน ๆ นั้นให้มากที่สุด รวมทั้งพยายามทำแบบเขาเท่าที่เราจะทำได้

7. เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เพื่อกระตุ้นให้เราทำในสิ่งที่เราอยากที่จะทำ

8. เรามักจะมีความสุขกับ “ประสบการณ์” มากกว่า “สิ่งของ” และเรามักจะมีความสุขในการให้มากกว่าการได้รับ

9. อยู่ที่ไหนไม่สำคัญมากกว่าอยู่กับใคร

10. พยายามสร้างกรอบความคิดที่เราต้องการซ้ำ ๆ จนกลายเป็นนิสัย

11. ลดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นลง มุ่งกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตเท่านั้น

ก็เป็น 11 ข้อคิดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้กับชีวิตเราได้นะครับ

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit