อย่าใส่ไข่ในตระกร้าใบเดียว จริงหรือ

ความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากการที่เราลงทุนในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปอย่างเดียว แต่เกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษามาด้วย

Continue reading