รูปแบบการประเมินผลพนักงานที่ยังพอใช้ได้กับ OKRs

เราไม่ควรเอา OKRs มาใช้ในการประเมินผลพนักงาน แต่ถ้าอยากจะนำมาเกี่ยวข้องบ้างจะทำได้หรือไม่ และแนะนำอย่างไร ลองอ่านกันครับ

Continue reading