โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs

เล่าเรื่องโครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs ที่ทำภายใต้ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Continue reading