ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่จะเพิ่มมากขึ้น

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจะช่วยทำให้เรามีความสุขด้วยเช่นกัน

Continue reading