9 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณโธมัส เอริคสัน อ่านแล้วได้ให้ข้อคิดดี ๆ ดังต่อไปนี้ครับ

1. คำว่า “คนงี่เง่า” จริง ๆ แล้วก็คือคนที่คิดหรือทำแตกต่างจากเรา

2. ถ้าเราแบ่งคนจาก 2 ปัจจัยคือ 1) การเน้นงานหรือเน้นความสัมพันธ์ และ 2) การลงมือทำหรือการเก็บตัว เราจะได้คน 4 ประเภทได้แก่คนสีแดง (เน้นงานและชอบลงมือทำ) สีเหลือง (เน้นความสัมพันธ์และชอบลงมือทำ) สีเขียว (เน้นความสัมพันธ์และเก็บตัว) และสีน้ำเงิน (เน้นงานและเก็บตัว)

3. คนสีแดง จะเป็นคนที่ไม่ชอบความเยิ่นเย้อ พูดตรง ๆ กล้าคิดกล้าทำ แต่ออกจะใจร้อน ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่น ตัวอย่างเช่น Steve Jobs

4. คนสีเหลือง เป็นคนที่ชอบพูด ชอบคุย สร้างแรงบันดาลใจ แต่ก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นได้เช่นกัน เพราะหลายครั้งก็มักจะคุยแต่เรื่องของตัวเอง ตัวอย่างเช่น Bill Clinton

5. คนสีเขียว คือคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมาก ไม่ชอบเป็นจุดเด่น แต่ไม่ชอบการเป็นผู้นำ จะทำตามที่คนอื่นบอก ตัวอย่างเช่น Oprah Winfrey

6. คนสีน้ำเงิน เป็นคนที่ชอบตัวเลข ชอบการคิดวิเคราะห์ จะต้องมีรายละเอียดก่อนการตัดสินใจในทุกเรื่อง ซึ่งอาจจะทำให้หลายครั้งกว่าจะตัดสินใจได้อาจจะใช้เวลานาน

7. ในคนหนึ่งคนอาจจะมีได้หลายสี ไม่จำเป็นต้องมีสีเดียว แต่มักจะมีสีเด่นอันใดอันหนึ่ง แต่จะไม่พบ 4 สีในตัวคนเดียวในปริมาณที่เท่ากัน

8. การที่เราจะเข้ากับคนอื่นได้ เราควรจะทราบว่าคนนั้นเขามีแนวโน้มจะเป็นคนสีใด และให้เราทำตัวเหมือนกับเขา จะทำให้เขาชอบ เช่น ถ้าเขาเป็นคนสีแดง เราควรพูดสั้น ๆ ตรงประเด็น ดีกว่าจะมาถามสารทุกข์สุกดิบ เป็นต้น

9. ในการทำงานเป็นทีม ควรจะมีคนหลากหลายสีร่วมกัน เช่น ถ้าสีแดงทำงานด้วยกัน งานอาจจะเสร็จเร็วแต่จะขาดความรอบคอบ แต่หากมีสีน้ำเงินอยู่ในทีมด้วย ก็จะทำให้มีคนคอยช่วยดึง ช่วยท้วงตึงให้คำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ก็เป็นหนังสือที่อ่านได้ไม่ยากครับ และน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการคนในองค์กร

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit