กล้าตัดสินใจ กล้าล้มเหลว และมีความคิดสร้างสรรค์

หากทำอะไรแล้วถึงล้มเหลวก็ไม่ได้ทำให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อน เริ่มตัดสินใจทำ เรียนรู้จากความล้มเหลว และหาหนทางใหม่ ๆ เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จ

Continue reading