The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในศตวรรษนี้คือ “การเปลี่ยนแปลง” เราจึงพยายามฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ มากมาย โดยหวังจะใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับทุกความเปลี่ยนแปลง แต่นั่นก็ทำให้เรามองข้าม หรือกระทั่งหลงลืมทักษะสำคัญที่สุดของศตวรรษนี้ไปเช่นกัน ทั้งที่มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพาเราไปได้ไกลที่สุด นี่เป็นหน้าที่ของคุณ ที่ต้องหามันให้เจอ… มาอ่านหนังสือ “The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21” เล่มนี้ เพื่อค้นหาและทำให้มันกลับมาอยู่ในตัวเรากันดีกว่า!