The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

คุณอยากทราบไหมว่า… ทำไมเราจึงไม่ควรอดทนกับเรื่องบางเรื่อง? การทำให้ดีขึ้นเพียงแค่วันละ 1% จะส่งผลในระยะยาวอย่างไร? ทำไมเรา (ไม่) ควรออกนอก Comfort Zone? อะไรคือ “ความสุขปัจจุบันสุทธิ” ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้น? หาคำตอบของทุกคำถามได้ในหนังสือ “The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ” เล่มนี้!