การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือเล่มนี้ได้ให้นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การ พร้อมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ระบบการวัดผลปฏิบัติงานองค์การ การออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การ การนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การไปใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การ และการใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์การในประเทศไทย แต่งขึ้นโดยมีพื้นฐานจากงานวิจัยที่หลากหลาย รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาในองค์กรชั้นนำ และการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กร

เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือเรื่อง “เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจทั้งในละต่างประเทศ โดยเนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึงแนวคิดต่างๆ เช่น การวัดผลองค์กรแบบสมดุล Six Sigma เครื่องมือทางด้านการจัดการเชิงมูลค่า มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงต้นทุนฐานกิจกรรม พร้อมอธิบายแนวคิดเหล่านี้ไว้อย่างครบถ้วน มีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้จริง

เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง

เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความลำเอียงของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น ที่จะทำให้คุณเข้าใจตนเองดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ในหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอหลุมพรางต่าง ๆ ที่คุณอาจเจอในการลงทุน   ซึ่งหลุมพรางเหล่านี้เกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้น ความสำเร็จในตลาดหุ้นจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ยาก หากเรามีแค่ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ทัศนคติที่ถูกต้องมีความสำคัญไม่แพ้ความรู้ หรือจะว่าไปแล้ว อาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่อยากขาดทุนหรืออยากได้กำไรอย่างยั่งยืนแล้ว หนังสือเล่มนี้อาจจะมีส่วนช่วยคุณได้

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับระบบ Objectives and Key Results หรือที่เรียกย่อๆ ว่า OKRs ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้คนในองค์กรมีแนวคิดที่่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผล และลดปัญหาที่เกี่ยวกับการวัดผลให้ลดลง คุณจะได้เรียนรู้หลักการของระบบ OKRs อย่างละเอียด ตั้งแต่ที่มา ความหมาย วิธีการประเมินผล การนำไปใช้ในการทำงาน การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

สร้างโอกาส เปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ

สร้างโอกาส เปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

การเขียนและการออกหนังสือด้วยตัวเองนั้น นอกจากจะสามารถสร้างรายได้จากการขายหนังสือแล้ว ยังจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้เราได้อีกด้วย หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการให้กับคุณว่า การออกหนังสือเองไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพียงแค่อ่านและทำตามขั้นตอนต่างๆ ในเล่ม ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำคุณตั้งแต่เทคนิคการหาแรงบันดาลใจในเขียน การเรียบเรียงข้อมูล การทำกราฟิก การรวมเล่ม การพิมพ์หนังสือ การจัดจำหน่าย การขายหนังสือ ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งการันตีได้ว่า คุณจะมีหนังสือแน่ๆ โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากใคร อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป ลองเรียนรู้ไปด้วยกันกับหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณจะเห็นว่า เราสามารถสร้างโอกาส เปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือได้ด้วยตนเอง

พัฒนาชีวิต คิดแบบ Startup

พัฒนาชีวิต คิดแบบ Startup 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบก้าวกระโดด โดยใช้หลักคิดแบบเดียวกับธุรกิจ Startup ซึ่งเน้น 3 เรื่องได้แก่ การขยายตัวแบบไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น (Scalable) สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable) และเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) แม้คุณจะไม่ได้ทำธุรกิจ Startup แต่คุณสามารถดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคิดของ Startup ได้ ซึ่งหลักคิดนี้จะช่วยชุดประกายความคิด และประหยัดเวลาในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

The Next Gen Corporation Design : องค์กรมีดีไซน์เจนเนอเรชั่นใหม่

The Next Gen Corporation Design : องค์กรมีดีไซน์เจนเนอเรชั่นใหม่ 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ในปัจจุบันการแข่งขันในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนไปอย่างมาก จะเห็นได้จากความสำเร็จของ “Uber” ที่สามารถให้บริการรถที่มีลักษณะคล้ายกับ Taxi โดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นเจ้าของรถ Taxi หรือความสำเร็จของ “Airbnd” ที่มีห้องให้ลูกค้าเลือกพักอาศัยจำนวนมาก โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของห้องเลยแม้แต่ห้องเดียว หรือความสำเร็จของ “App” ที่สร้าง App Store ให้กับ App Developer จำนวนมากให้สร้าง App และก็มีลูกค้าจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกมาซื้อ App เหล่านั้น ธุรกิจเหล่านี้ได้ใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่า “Platform” ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

    หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ของคณะซึ่งได้ศึกษาองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ทั้งทางด้านสุนทรีย์ภาพ กระบวนการ และเทคโนโลยี และองค์กรเหล่านี้ยังได้นำเอากลยุทธ์ทางด้าน “Platform” เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ผลงานวิจัยเหล่านี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริหาร ที่อยากจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ไม่มากก็น้อย..

The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ

The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

คุณอยากทราบไหมว่า… ทำไมเราจึงไม่ควรอดทนกับเรื่องบางเรื่อง? การทำให้ดีขึ้นเพียงแค่วันละ 1% จะส่งผลในระยะยาวอย่างไร? ทำไมเรา (ไม่) ควรออกนอก Comfort Zone? อะไรคือ “ความสุขปัจจุบันสุทธิ” ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้น? หาคำตอบของทุกคำถามได้ในหนังสือ “The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ” เล่มนี้!

The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21

The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในศตวรรษนี้คือ “การเปลี่ยนแปลง” เราจึงพยายามฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ มากมาย โดยหวังจะใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับทุกความเปลี่ยนแปลง แต่นั่นก็ทำให้เรามองข้าม หรือกระทั่งหลงลืมทักษะสำคัญที่สุดของศตวรรษนี้ไปเช่นกัน ทั้งที่มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพาเราไปได้ไกลที่สุด นี่เป็นหน้าที่ของคุณ ที่ต้องหามันให้เจอ… มาอ่านหนังสือ “The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21” เล่มนี้ เพื่อค้นหาและทำให้มันกลับมาอยู่ในตัวเรากันดีกว่า!

พัฒนาชีวิต คิดแบบ Strartup

พัฒนาชีวิต คิดแบบ Startup 

สอนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

คอร์สออนไลน์ที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบก้าวกระโดด โดยใช้หลักคิดแบบเดียวกับธุรกิจ Startup ซึ่งเน้น 3 เรื่องได้แก่ การขยายตัวแบบไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น (Scalable) สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable) และเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) แม้คุณจะไม่ได้ทำธุรกิจ Startup แต่คุณสามารถดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคิดของ Startup ได้ ซึ่งหลักคิดนี้จะช่วยจุดประกายความคิด และประหยัดเวลาในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี