The Little Book of OKR

หนังสือเล่มใหม่ของผมที่เพิ่งเขียนเสร็จครับ จริง ๆ แล้วจะว่าเขียนใหม่ก็ไม่ใช่เพราะเป็นการแปลมาจากหนังสือภาษาไทยเล่มที่ชื่อว่า “พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs” ที่อาจจะหายากสักหน่อยแล้ว ถ้าอยากอ่านเล่มไทย อาจจะอ่านได้ในรูปแบบ eBook

เล่มนี้ก็มีทั้งแบบ eBook และเป็นเล่ม ที่ซื้อได้ผ่าน Amazon ในหนังสือมีทั้งเรื่องการใช้ OKRs ในองค์กรกับชีวิตประจำวัน

ท่านใดสนใจกดอ่านรายละเอียดได้ตามนี้เลยครับ

หนังสือเล่ม กดที่นี่

eBook กดที่นี่

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *