ชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากใช้ Personal OKRs

หลักสูตรที่สอนการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตด้วยแนวคิด Objectives and Key Results หรือ OKRs (เป็นเรื่อง Personal OKRs ไม่ใช่ Organizational OKRs) หัวข้อที่มีในหลักสูตรนี้ได้แก่
• นิยามและประโยชน์ของ Personal OKRs
• การออกแบบคุณค่า (Value) ของชีวิต
• การออกแบบพันธกิจ (Mission) ของชีวิต
• การออกแบบวิสัยทัศน์ (Vision) ของชีวิต
• การออกแบบ Personal OKRs ระยะยาว (3 ปี) ระยะกลาง (1 ปี) และระยะสั้น (3 เดือน)
• การนำเอา Personal OKRs ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ดำเนินการสอนโดย ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำ Personal OKRs
เรียน Online ผ่าน Zoom ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.
ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท
ผู้สนใจสมัครได้ทาง https://shop.line.me/@saroophai/product/1003121145

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *