เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ OKRs Consulting Project รุ่นที่ 5

หากองค์กรของท่านมีปัญหาเรื่องการวัดผลและการตั้งเป้าหมายที่ไม่มีความท้าทาย หรือสร้างความเครียดให้กับคนทำงาน และอยากหาเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คนในองค์กรตั้งเป้าหมายได้ท้าทายในขณะเดียวกันก็รู้สึกสนุกกับการทำงานไปพร้อม ๆ กัน แนวคิดเรื่อง Objectives and Key Results หรือ OKRs อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท่านน่าจะสนใจ

หรือหากองค์กรท่านได้ใช้ OKRs อยู่แล้ว แต่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นยังไม่ตอบโจทย์องค์กรสักเท่าไร และอยากหาวิธีให้การใช้ OKRs เพื่อช่วยสร้างทั้งความสำเร็จขององค์กร และความสุขของพนักงานไปพร้อม ๆ กัน OKRs Consulting Project อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่าน

OKRs Consulting Project เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรสามารถนำเอา OKRs ไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จพร้อมทั้งสร้างความสุขให้กับพนักงานไปพร้อม ๆ กัน

โครงการนี้จัดทำโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) โดยมีหัวหน้าโครงการคือ ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและการนำเอา OKRs ไปใช้ในองค์กร เจ้าของหนังสือ พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ และ ใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ

ใน 4 รุ่นที่ผ่านมา มีองค์กรชั้นนำจำนวนมากได้เข้าร่วมโครงการนี้ อาทิ เช่น บริษัทปริญสิริ โตโยต้า ขอนแก่น Cobra International มิตรไมตรีการแพทย์ Fastwork ฯลฯ ซึ่งจากผลลัพธ์ที่ผ่านมาพบว่าองค์กรเหล่านี้สามารถนำเอา OKRs ไปใช้ได้อย่างสำเร็จ

โครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน โดยเป็นการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งสร้างระบบ OKRs ให้กับองค์กร โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ และทีม OKRs Champions ขององค์กร โดยมีรายละเอียดตาม Link นี้

https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/service/detailproject/18

เปิดรับไม่เกิน 6 องค์กรเท่านั้น ท่านที่สนใจ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อที่จะได้นัดหมายเพื่อทำความเข้าใจโครงการก่อนตาม Link นี้

https://www.surveymonkey.com/r/OKRsBatch5Registration

หวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยให้องค์กรท่านประสบความสำเร็จในการใช้ OKRs ได้ในที่สุดนะครับ

Recommended Posts

1 Comment

  1. อยากขอคำแนะนำการเขียน​ Resume, สมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษาโลก​ ที่เมกา​ เพือจะใช้​ refer สมัครตำแหน่ง​ Creative fifa cup 2026 ที่สวิสคับ​ เผื่อฟลุค/ผมอยากลองเข้ามาทำสายกีฬา​ ซึ่งผมไม่​มี​ ค.รู้เลย/เล่นไม่เป็น/เผิ่อจะสรัางประวัติศาวตร์แบบคุณแป้ง​ คือโอกาวติดลบ,, โนเนม,,ไม่รวย, จึงจะสมัครงานนอก​ เพื่อสร้างผลงานให้ฝรั่งยอมรับ​ และคนไทยจะยอมรับผมเอง/เพื่อจะสามารถพัฒนา​ ด้านต่างๆที่ล๊อคไว้ให้​ คนใน/ลุกหลานคยรวยทำในงานราชการ/, และอยากนำโปรเจคของผมมาพัฒนาในรูปแบบบริษัท​ ปล.กลัวไม่รอด​


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *