เปิดรับ OKRs Consulting Project รุ่นที่ 4 (จำกัดจำนวนรับ 6 องค์กรเท่านั้น)

ถ้าท่านสนใจที่จะเริ่มนำเอาระบบการตั้งเป้าหมายที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดโดยเน้นแรงจูงใจภายในที่เราเรียกกันว่า OKRs หรือ Objectives and Key Results ไปใช้ในองค์กรของท่าน หรือท่านอาจจะใช้แล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่คาดหมายไว้ ท่านอาจจะสนใจโครงการ OKRs Consulting Project นี้

โครงการนี้เปิดรับสมัครเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว จาก 3 รุ่นที่ผ่านมา มีองค์กรจำนวน 15 แห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ และได้นำเอา OKRs ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ โครงการนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 6 องค์กรเท่านั้น

โครงการนี้จัดทำภายใต้ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat) โดยจัดทำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บรรยาย นักวิจัย และที่ปรึกษาในการนำเอา OKRs ไปใช้ในหลากหลายองค์กรทั่วประเทศ

ในโครงการจะมีการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ OKRs ภายในองค์กร หรือที่เรียกว่า OKRs Champions ให้แต่ละองค์กรจำนวนองค์กรละ 3 ท่าน ผ่านทางรูปแบบ Online 100% ในระยะเวลา 10 เดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) พร้อม ๆ กับร่วมกับทั้ง 3 ท่านนี้ในการพัฒนา OKRs สำหรับองค์กรของท่าน มีการตรวจสอบจุดอ่อน จุดแข็งในการใช้ OKRs ในแต่ละองค์กร ผ่านการสำรวจองค์กร และการบรรยาย (Online) ให้กับพนักงานในองค์กรเข้าใจแนวคิด OKRs จำนวน 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง) และให้คำปรึกษาเฉพาะองค์กรจำนวนอีก 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

นอกจากจะได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับ OKRs จากศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์แล้ว OKRs Champions จะได้เรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ ในรุ่นเดียวกัน และจะมีการเชิญผู้บริหารที่ทำ OKRs ได้ประสบผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ ที่จะมาให้ความรู้

นอกจากนี้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการใช้ ZeeZcore OKRs Software ฟรีเป็นเวลา 1 ปี

หากท่านสนใจ สามารถติดต่อมาได้โดย Inbox มาที่ Page Nopadol’s Story หรือโทรติดต่อได้ที่คุณยุวดี ที่ 091 119 4504 หรือ email yuwadee.s@tbs.tu.ac.th จะปิดรับสมัครคาดว่าจะภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 นี้หรือเมื่อได้ครบ 6 องค์กร และคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2565 นี้ครับ

หากสนใจ ติดต่อมาได้ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อนัดหมายพูดคุยรายละเอียดกันได้ต่อไปครับ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ครับ 🙂

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ทาง https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/service/detailproject/18

Recommended Posts

2 Comments

  1. สวัสดีคะ

    จะรบกวนสอบถามให้อ. เป็นที่ปรึกษาด้าน OKR ไม่ทราบว่ารับไหมคะ

    ทศวรรณ ประสานเนตร
    Tel. 066-1459851

    • ผมตอบไปทาง email แล้วนะครับ


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *