Skip to content

MY BOOKS

8

The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21

6

Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมายถ้าวัดผลได้เป็นระบบ

4

Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมี ใช้กับงานในวันรุ่งนี้ไม่ได้

9

The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ

5

อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR

10

The Next Gen Corporation Design : องค์กรมีดีไซน์เจนเนอเรชั่นใหม่

11

พัฒนาชีวิต คิดแบบ Startup

12

สร้างโอกาส เปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ

13

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs

14

เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง

2

จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ

7

แค่คิดก็ผิดแล้ว

15

เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

16

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

3

ที่เราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี

My Book-cover (4)

ความลับของการวัดผล