ประโยชน์ 4 ข้อที่องค์กรจะได้รับจาก OKRs

หลายคนอาจจะมีความสนใจเกี่ยวกับ Objectives and Key Results (OKRs) แต่ยังนึกไม่ออกว่า มันจะมีประโยชน์อย่างไร (ใครยังไม่ทราบว่า OKRs คืออะไร กดไปที่ Link นี้อ่านก่อนได้นะครับ) บทความนี้เลยขอสรุปประโยชน์หลัก 4 ข้อที่องค์กรจะได้รับจาก OKRs โดย 4 ข้อนี้มาจากหนังสือ Measure what matters ที่แต่งโดย John Doerr ผู้ที่แนะนำ OKRs ให้ Google นำไปใช้ โดย John Doerr เรียกมันว่าเป็น Superpower ของ OKRs มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

Superpower ข้อที่ 1 เน้นในเรื่องที่สำคัญ (Focus and Commitment to Priorities)

OKRs เป็นระบบที่จะให้องค์กรเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจะทำให้สำเร็จในไตรมาสนั้น ๆ (หรือในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ) และโดยทั่วไปแล้ว ในแต่ละไตรมาส เราจะตั้ง OKRs ไว้ไม่เกิน 3-5 ข้อ แปลว่า เราจะต้องเลือกเฉพาะที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น เพราะหากมี OKRs จำนวนมากแล้ว องค์กรจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลงเอยโดยการที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่าง

Superpower ข้อที่ 2 ปรับองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและทำงานเป็นทีม (Align and Connect for Teamwork)

การตั้ง OKRs นั้น ระดับล่างจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับ OKRs ในระดับบน ดังนั้น OKRs จึงทำให้เกิดความสอดคล้องในเรื่องของวัตถุประสงค์ในองค์กร นอกจากนั้นก็ยังมีการกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากขึ้น โดยการที่จะทำให้ OKRs ระดับบนบรรลุผลนั้น อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก OKRs ระดับล่างจากหลายฝ่ายงาน ที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

Superpower ข้อที่ 3 มีผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย (Track for Accountability)

การที่แต่ละคนมี OKRs เป็นของตนเองนั้น เท่ากับว่าทุกวัตถุประสงค์จะมีเจ้าภาพ และเมื่อมีเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ข้อนั้น ๆ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าวัตถุประสงค์ที่ไม่มีใครดูแล นอกจากนั้น ระหว่างทาง การที่มี OKRs ที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน จะทำให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว และควรจะต้องทำอะไรต่อไป เป็นต้น

Superpower ข้อที่ 4 ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch for Amazing)

จากการที่ OKRs มักจะไม่ได้ถูกใช้ในการประเมินผลแบบดั้งเดิมที่ว่า ถ้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะได้โบนัสหรือผลตอบแทน ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านั้น จึงทำให้ผู้บริหารและพนักงานกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายมาก และส่งผลดีกับองค์กร

จาก Superpower 4 ข้อนี้ จะเห็นได้ว่า OKRs เป็นเครื่องมือที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ทีเดียว แต่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ การที่เราจะนำไปใช้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ ถ้าเรานำไปใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจ มันก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นเดียวกัน

ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่า OKRs จะช่วยองค์กรของท่านได้มากน้อยอย่างไร

อ่านบทความอื่น ๆ ได้ที่ www.NopadolStory.com หรือเข้าร่วมกลุ่ม Line@ ได้ที่ https://line.me/R/ti/p/%40nopadolrompho หรือฟัง Podcast Nopadol’s Story ได้ที่ https://nopadolstory.podbean.com/

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.