ตัวอย่างของการออกแบบ OKRs

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ขออนุญาตแสดง ตัวอย่างของการออกแบบ OKRs ดังต่อไปนี้นะครับ

บริษัท ZeeZcore เป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการ Software ในการติดตาม OKRs โดยรูปแบบการให้บริการคือบริษัทที่สนใจใช้บริการจ่ายค่าบริการรายปี และสามารถใช้ Online Software ในการกรอกข้อมูล OKRs ดูความเชื่อมโยงของ OKRs ของแต่ละทีม และสามารถ Update OKRs ได้ตลอดเวลา บริษัทมีการตั้ง OKRs ในระดับบริษัท ระดับทีม และระดับบุคคล โดยสำหรับระดับบริษัทนั้นจะมีการตั้ง OKRs เป็นรายปี และ รายไตรมาส แต่ระดับทีม และระดับบุคคล จะมีการตั้ง OKRs เฉพาะรายไตรมาสเท่านั้น

OKRs ระดับบริษัท รายปี

O: เป็นบริษัทที่เป็นที่หนึ่งในการให้บริการ OKRs Software ของประเทศไทย

KR1: มีกำไรเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา

OKRs ระดับบริษัท ไตรมาสที่ 1

O: เป็นบริษัทที่เป็นที่หนึ่งในการให้บริการ OKRs Software ของประเทศไทย

KR1: มีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 200%

KR2: มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงจาก 20% ให้เหลือ 10%

บริษัทมีทีมอยู่ 3 ทีมได้แก่ทีมทางด้านเทคนิคอล ซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนโปรแกรม Run โปรแกรมและแก้ Bug ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Software ทีมทางด้านการตลาด ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ หาลูกค้าใหม่ และให้บริการลูกค้าปัจจุบัน และทีมการเงิน มีหน้าที่ในการเก็บค่าใช้จ่าย จัดทำบัญชี ภาษี และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดของบริษัท

หลังจากแต่ละทีมได้เห็น OKRs ระดับบริษัทในไตรมาสที่ 1 แล้ว ก็นำไปตั้ง OKRs ของแต่ละทีมดังต่อไปนี้

OKRs ของทีมเทคนิคอล ไตรมาสที่ 1

O: สร้าง ZeeZcore ให้เป็น OKRs Software ที่ใช้งานง่ายที่สุดในประเทศไทย

KR1: % Downtime ในการใช้ Software ลดลงจาก 2 ครั้งเหลือ 0 ครั้งในไตรมาส

KR2: คะแนนความพึงพอใจลูกค้าเกี่ยวกับตัวโปรแกรมเพิ่มขึ้นจาก 3.5 คะแนนเป็นมากกว่า 4.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

OKRs ของทีมการตลาด ไตรมาสที่ 1

O: ทำให้ ZeeZcore เป็น OKRs Software ที่คนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทย

KR1: จำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 5 เท่าเทียบจากไตรมาสที่ผ่านมา

KR2: สามารถรักษาลูกค้าเก่าได้เพิ่มขึ้นจาก 80% เป็น 100%

OKRs ของทีมการเงินไตรมาสที่ 1

O: บริหารจัดการการเงินที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนให้ ZeeZcore เติบโตอย่างไม่ติดขัด

KR1: ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินจาก 10% เมื่อเทียบกับรายได้ ให้เหลือ 5% เมื่อเทียบกับรายได้

KR2: สร้าง Dashboard ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรในเรื่องที่ส่งผลกับการเงินให้แล้วเสร็จในไตรมาสนี้

และเมื่อแต่ละทีมได้สร้าง OKRs ขึ้นมาแล้ว และได้ไปพูดคุยกับ CEO เพื่อให้แน่ใจว่า OKRs ของทีมสอดคล้องกับ OKRs ของบริษัท แต่ละทีมก็ให้พนักงานในทีมได้สร้าง OKRs ของตัวเอง เพื่อจะได้ไม่ยาวจนเกินไป จะขอยกตัวอย่าง OKRs ของพนักงานในทีมการตลาดมาสัก 2 ท่านนะครับ

OKRs ของพนักงานการตลาดคนที่ 1 ในไตรมาสที่ 1

O: สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าปัจจุบัน

KR: ทำระบบ Gamification ที่ทำให้การใช้ ZeeZcore OKRs Software มีความสนุกเสร็จสิ้นในไตรมาสนี้

OKRs ของพนักงานการตลาดคนที่ 2 ในไตรมาสที่ 1

O: สร้างชื่อเสียงให้กับ ZeeZcore ให้โด่งดังในวงกว้าง

KR1: สร้าง Content ที่เกี่ยวข้องกับ ZeeZcore ใน YouTube ที่มีจำนวน View เพิ่มขึ้นจาก 10,000 Views เป็น มากกว่า 100,000 Views ภายในไตรมาสที่ 1

KR2: สร้าง Content ใน ZeeZcore Facebook Page ที่มีจำนวน Reach เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้าน Reach เป็นมากกว่า 10 ล้าน Reach ภายในไตรมาสที่ 1

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง อยากบอกเพิ่มเติมว่าการตั้ง OKRs นั้น ไม่จำเป็นต้องทำตามฝ่ายงานขององค์กรแบบที่นำเสนอในตัวอย่างก็ได้ เราอาจจะตั้งทีมที่มาจากหลายหน่วยงานมาทำภารกิจบางอย่าง และให้ทีมตั้ง OKRs ที่ตอบ OKRs ขององค์กรก็ได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีการตั้ง OKRs ถึงระดับรายบุคคลเช่นเดียว เราอาจจะหยุดอยู่ในระดับทีม หรือระดับใดก็ตามที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้ครับ

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *