มารู้จัก CFR กัน

ใครที่เคยอ่านหนังสือหรือฟังเรื่อง OKRs กันมาบ่อย ๆ น่าจะเคยได้ยินตัวย่ออีก 3 ตัวคือ CFR ในหนังสือ Measure What Matters ที่ John Doerr เป็นคนเขียน ก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่พอสมควร เรา มารู้จัก CFR กัน ครับว่า คืออะไร และจะช่วย OKRs ให้สำเร็จได้อย่างไร

CFR เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Conversation Feedback และ Recognition ครับ ถ้าเรามอง OKRs เป็นเหมือน Hardware CFR ก็จะคล้าย ๆ Software คือมันเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้การทำ OKRs เกิดผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

เริ่มจากคำว่า Conversation ก่อน ถ้าแปลตรงตัวคือแปลว่าบทสนทนา คือการใช้ OKRs ที่ถูกวิธีนั้นเราจะเอา OKRs เป็นหัวข้อหลักที่จะให้หัวหน้ากับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานได้มาพูดคุยกัน มันจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบ OKRs เลย ที่หัวหน้าจะต้องคุยกับลูกน้อง เพื่อให้มีการออกแบบ OKRs ที่สอดคล้องกับ OKRs ระดับบน และเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกันก็สามารถพูดคุย ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ OKRs (ในกรณีที่ไม่ได้แยกทำ OKRs รายบุคคล ซึ่งอันนั้นแต่ละคนก็ไปคิดกันเองได้ แต่ก็ปรึกษาหารือกันได้อีกเช่นกัน)

หรือจะเป็นพนักงานที่ทำงานกันคนละแผนก แต่ OKRs จะทำให้แต่ละฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อให้ OKRs นั้นไปในทิศทางเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็ไม่ขัดแย้งกัน การที่พนักงานได้คุยกันทั้งองค์กรในเรื่องที่สำคัญที่อยู่ใน OKRs นั้นก็จะสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น

ไม่ใช่เฉพาะตอนออกแบบเท่านั้นที่จะมีการพูดคุยกัน ในระหว่างการทำงานตาม OKRs ของแต่ละคน หัวหน้ากับลูกน้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงานก็จะมีการ Update ความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาอุปสรรค หรือแบ่งปันแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้แล้วได้ผลซึ่งกันและกัน ซึ่งโดยปกติแล้วกิจกรรมเหล่านี้มักจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในองค์กรทั่ว ๆ ไป

ถัดมาคือ Feedback ในการทำ OKRs นั้น ส่วนใหญ่ตอนปลายไตรมาส หัวหน้ามักจะคุยกับลูกน้องทีละคน เป็นลักษณะของ One-on-one meeting เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ OKRs ในไตรมาสนั้น ๆ หัวหน้าจะทำหน้าที่เหมือนเป็นโค้ชคือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกน้อง ซึ่งจริง ๆ แล้ว หน้าที่ของผู้บริหารคือการทำให้ลูกน้องเก่งขึ้น ดีขึ้น หัวหน้ามักจะเป็นคนที่มีประสบการณ์และมีความรู้มากกว่าในเรื่องงาน ดังนั้นก็จะสามารถชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ให้กับลูกน้องได้

หรือแม้กระทั่งในบางกรณีที่หัวหน้าอาจจะไม่ได้เก่งกว่าลูกน้องในเรื่องนั้น ๆ เขาก็อาจจะเป็นคู่คิดให้ลูกน้อง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่แค่หัวหน้าเท่านั้นที่จะให้ Feedback กับลูกน้อง ตัวลูกน้องเองก็สามารถให้ Feedback กับหัวหน้าได้เช่นกัน โดยอาจจะเป็นเรื่องการขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลทำให้ OKRs ประสบความสำเร็จ หรืออาจจะเป็นการให้ Feedback ในมุมของปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เขาได้เจอ และอยากให้หัวหน้าช่วยปรับหรือทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือก็ได้

ส่วนเรื่องสุดท้ายคือ Recognition ที่แปลว่าการให้การยอมรับ จริง ๆ แล้ว การสร้าง OKRs นั้น เราควรจะเลือกสิ่งที่เราอยากทำและองค์กรอยากได้ ดังนั้นด้วยตัวของ OKRs เอง ก็น่าจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำอยู่แล้ว (เพราะถ้าไม่อยากทำ ก็ไม่ควรเอามาเขียนเป็น OKRs) แต่หากเราสามารถเสริมแรงโดยการให้การยอมรับพนักงานที่ทำ OKRs ในเรื่องที่เขาเลือกที่จะทำ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นไปอีก

การเสริมแรงนี้ไม่จำเป็น (และอาจจะเรียกว่าไม่ควรเลยก็ได้) ที่จะต้องเป็นเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินนะครับ OKRs ไม่ใช่เครื่องมือในการประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนหรือให้โบนัส แต่เราสามารถให้การยอมรับพนักงานที่ทำ OKRs ได้ดี ๆ (ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายด้วย เพราะปกติแล้ว OKRs ที่ดีมักจะมีความท้าทายมาก ๆ ) โดยอาจจะให้คำชมต่อพนักงานคนนั้น จะให้ดีก็ชมให้คนอื่น ๆ ได้ทราบด้วยก็ได้

หรือเราอาจจะมีการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การยอมรับความสำเร็จในการทำ OKRs ของพนักงาน เช่น อาจจะมีการจัดการฉลองความสำเร็จในการทำ OKRs ในทุกสัปดาห์ เชิญคนที่ตั้ง OKRs ท้าทาย และทำ OKRs ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในองค์กร (ไม่จำเป็นต้องถึงเป้าหมายก็ได้) ให้เขามาเล่าเรื่องราวแห่งความสำเร็จให้กับคนอื่น ๆ ฟัง

การทำแบบนี้นอกจากจะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานคนที่ทำ OKRs ได้สำเร็จแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันแนวปฏิบัติดี ๆ ให้กับคนอื่น ๆ ในองค์กรด้วย นอกจากนั้นก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้คนอื่น ๆ เกิดแรงบันดาลใจ อยากทำ OKRs ที่ท้าทายให้สำเร็จบ้าง เพื่อที่จะได้รับการยอมรับเหมือนกับคนที่ได้รับเชิญมาเป็นตัวอย่าง

การทำ CFR นั้น จำเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่ทำปีละครั้งอะไรแบบนั้น หากทำได้อย่างต่อเนื่องตามที่ได้เขียนเล่ามาตอนต้น ผมมั่นใจว่าการใช้ OKRs ในองค์กรนั้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเลยล่ะครับ

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

1 Comment

  1. ขอบคุณครับ


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *