5 สิ่งที่ควรทำในการปฏิเสธ

1. พูดให้ชัดเจน

เวลาจะปฏิเสธใคร ให้บอกให้ชัดเจน อย่าให้เกิดความคลุมเครือ เช่น ถ้าไปไม่ได้ ให้บอกว่าไปไม่ได้ อยากบอกว่า ไม่แน่อาจจะไปได้ ซึ่งบอกแบบหลัง คนอาจจะเข้าใจผิด หรือเป็นการเสียเวลาที่จะต้องมานั่งรอคำตอบต่ออีกว่าสรุปว่าไปได้หรือไม่ได้กันแน่

2. อธิบายเหตุผลในการปฏิเสธ

พูดบอกถึงเหตุผลไปว่าทำไมเราถึงปฏิเสธ แต่ไม่จำเป็นต้องขอโทษ เช่นถ้าไปไม่ได้ บอกว่าไปไม่ได้ เพราะติดงาน เพราะติดนัด หรือเหตุผลอื่น ๆ แต่ควรทำด้วยความเคารพและสุภาพต่อคนที่เราปฏิเสธด้วย

3. ลองเสนอทางออกอื่น ๆ

ถ้าเป็นไปได้ ลองหาทางออกอื่น ๆ ให้ผู้ที่มาขอร้องหรือชักชวนเราให้ทำในสิ่งที่เราปฏิเสธ เช่น เขาอยากให้เราช่วยเรื่องนี้ ถ้าเราช่วยไม่ได้ เราอาจจะหาทางออกอื่น ๆ เช่น ลองแนะนำคนที่คิดว่าเราจะช่วยได้ หรืออาจจะแนะนำเวลาอื่น ๆ ที่เราว่างที่เราสามารถจะไปช่วยเขาได้เป็นต้น

4. มีความมั่นใจในตัวเอง

การปฏิเสธไม่ใช่การกระทำผิด หรือทำร้ายใคร ดังนั้นเวลาพูด อย่ารู้สึกผิด ยืดตัวตรง มองหน้าผู้พูด และพูดด้วยความมั่นใจ แต่อย่าใช้น้ำเสียงที่ก้าวร้าว หรือทำให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ

5. ฝึกการพูดปฏิเสธ

สำหรับคนที่รู้สึกขัดเขิน หรือไม่กล้าที่จะพูดปฏิเสธ อาจจะต้องเริ่มจากการฝึกฝนในการพูดปฏิเสธเวลาอยู่คนเดียว อาจจะลองพูดปฏิเสธหน้ากระจก ทำบ่อย ๆ ก็จะมีทักษะการพูดปฏิเสธได้ดีขึ้น

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *