มีผู้บริหารที่มีความสามารถ กล้าตัดสินใจ

ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ ผู้บริหารมีความสำคัญมากเพราะจะเป็นผู้ที่นำพาองค์กรไปทางใดก็ได้ ลองไปดูหนังสือตามชั้นหนังสือเกี่ยวกับการบริหารองค์กรก็ได้ครับ เราจะพบว่ามีหนังสือจำนวนมากที่กล่าวถึงผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร

แล้วผู้นำแบบใดล่ะที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ คำถามนี้ก็อาจจะตอบยาก เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะขององค์กร การแข่งขัน หรือช่วงเวลา เช่น ผู้นำในช่วงที่เป็นช่วงที่องค์กรกำลังจะเจริญเติบโตก็อาจจะมีลักษณะที่ต่างจากผู้นำองค์กรในภาวะวิกฤติ

แต่ 2 สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในเวลาใด ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม จะต้องมี หากประสบความสำเร็จ คือ ความสามารถและความกล้าที่จะตัดสินใจ

เริ่มจากความสามารถก่อน อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ครอบคลุมไปเกือบทุกอย่าง ถ้าจะบอกว่าจะต้องเก่งเรื่องใด คงพูดได้ไม่หมด แต่ถ้าจะแบ่งออกแบบง่าย ๆ คือคงมี 2 เรื่องคือเก่งเรื่องงานกับเก่งเรื่องคน เก่งเรื่องงานก็หมายความว่าเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ทิศทางธุรกิจ คู่แข่ง หรือสิ่งแวดล้อมภายใน เช่นจุดอ่อน จุดแข็งของบริษัท ความสามารถทางด้านนี้สามารถสร้างได้จาก 2 ประการคือการศึกษาหาความรู้ และจากประสบการณ์ ยิ่งปัจจุบันการหาความรู้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยาก มี Course สอนอยู่มากมาย ในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ก็มีหลักสูตรสั้น ๆ ในการพัฒนาผู้บริหารอยู่เสมอ

ส่วนเรื่องประสบการณ์ก็จะได้จากการได้ทำงานนี่แหละ ยิ่งอยู่ในอุตสาหกรรมไหนนาน ๆ ก็ย่อมยิ่งสะสมประสบการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ขออย่างเดียวคือไม่ว่าจะทำอะไร ลองถามตัวเองเสมอว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำสิ่งนั้น แล้วนำมาตกผลึกเป็นประสบการณ์ของตัวเอง

เก่งอันที่ 2 คือเก่งคน อันนี้สำหรับผมคิดว่าน่าจะยากกว่า แต่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ การเก่งคน คือการที่ผู้บริหารนั้นเป็นผู้นำที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมที่จะทำงานให้ด้วยความชื่นชม เรียกว่ามีคนรักแต่ก็ไม่ใช่ตามใจมากจนกระทั่งไม่ได้งาน เอาจริง ๆ เรื่องนี้ก็เรียนกันได้เหมือนเรื่องงานแหละ แต่ผมว่าวิธีที่ฝึกฝนได้ดีกว่าคือจะต้องผ่านประสบการณ์มาพอสมควร เรื่องนี้จึงมักจะเป็นปัญหามากหน่อยสำหรับผู้บริหารที่อายุน้อย ๆ เพราะยังขาดประสบการณ์เรื่องนี้อยู่บ้าง แต่ไม่ได้แปลว่าคนอายุน้อยทุกคนจะไม่เก่งคนนะครับ ผมก็เคยเห็นผู้บริหารอายุน้อย ๆ ที่พนักงานทั้งองค์กรรักมาก ๆ ก็มีเช่นกัน

นอกจากเรื่องความเก่งทั้งงานเก่งทั้งคนแล้ว อีกเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ คือความกล้าในการตัดสินใจ มีคำกล่าวในหนังสือหลายเล่มว่า สิ่งที่แย่กว่าการตัดสินใจผิด คือการไม่ตัดสินใจอะไรเลย หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคำพูดนี้ เพราะอาจจะคิดว่าการตัดสินใจผิดมันน่าจะส่งร้ายแรงกว่าการไม่ตัดสินใจเลย อาจจะจริงในบางกรณีครับ แต่ลองมองแบบนี้ก็ได้ว่า การไม่ตัดสินใจเลย คือการตัดสินใจอย่างหนึ่ง และก็อาจจะเป็นการตัดสินใจผิดได้เช่นเดียวกัน และการที่เรากล้าตัดสินใจ ถึงแม้จะผิด แต่มันทำให้เรารู้ผลได้เร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างทันท่วงที จนในที่สุดเราก็หาทางที่ใช่จนเจอ ต่างจากการไม่ตัดสินใจอะไรเลย ก็คือการรออยู่เฉย ๆ และก็ไม่รู้อีกด้วยว่าควรจะทำอะไรต่อไป เพราะจะทำอะไรก็กลัวไปหมด

ก็อย่างที่เขาว่ากันแหละครับว่าถ้าเราไม่อยากผิดเลย เราก็ต้องไม่ทำอะไรเลย และถ้าเรามีผู้นำองค์กรแบบนั้น มันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละครับ

ข้อคิด ผู้นำที่ดีต้องเก่งคน เก่งงาน กล้าตัดสินใจ และเรียนรู้จากการตัดสินใจนั้น

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *