จุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของสิ่งหนึ่งเสมอ

เมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเราสังเกตดูดี ๆ เราจะพบจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ ๆ เสมอ เพียงแต่หลาย ๆ คนไม่ได้สังเกตเท่านั้น

Continue reading