The Next Gen Corporation Design : องค์กรมีดีไซน์เจนเนอเรชั่นใหม่ 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ในปัจจุบันการแข่งขันในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนไปอย่างมาก จะเห็นได้จากความสำเร็จของ “Uber” ที่สามารถให้บริการรถที่มีลักษณะคล้ายกับ Taxi โดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นเจ้าของรถ Taxi หรือความสำเร็จของ “Airbnd” ที่มีห้องให้ลูกค้าเลือกพักอาศัยจำนวนมาก โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของห้องเลยแม้แต่ห้องเดียว หรือความสำเร็จของ “App” ที่สร้าง App Store ให้กับ App Developer จำนวนมากให้สร้าง App และก็มีลูกค้าจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกมาซื้อ App เหล่านั้น ธุรกิจเหล่านี้ได้ใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่า “Platform” ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

    หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ของคณะซึ่งได้ศึกษาองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ทั้งทางด้านสุนทรีย์ภาพ กระบวนการ และเทคโนโลยี และองค์กรเหล่านี้ยังได้นำเอากลยุทธ์ทางด้าน “Platform” เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ผลงานวิจัยเหล่านี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริหาร ที่อยากจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ไม่มากก็น้อย..