Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมี ใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

เนื้อหาในเล่มนำเสนอแนวทางในการอัปเกรด “วิธีคิด” ให้เท่าทันอนาคตที่กำลังจะมาถึง โดยถ่ายทอดด้วยสไตล์การย่อยเรื่องยาก ๆ ให้ดูง่าย แฝงด้วยความสุภาพแต่หนักแน่นจริงจัง เหมือนมีโค้ชผู้ปรารถนาดีมานั่งสอนข้าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของ “อาจารย์นภดล” 35 บทความที่สั้นกระชับ จะพาคุณท่องไปในโลกแห่งการทำงานและท้าทายชุดความคิดเดิม ก่อนจะกระตุ้นให้มองในมุมใหม่ ไล่ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาตนเอง การบริหารเวลา การบริหารโอกาส การลงทุน การลาออกไปทำธุรกิจของตัวเอง ไปจนถึงเรื่องสำคัญอีกมากมายที่คนทำงานควรรู้

“วิธีคิดมีวันหมดอายุ… อย่ารอให้ถึงวันนั้น ลงมือเปลี่ยนเองเสียตั้งแต่วันนี้”