เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง 

เขียนโดย ดร.นภดล ร่มโพธิ์

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความลำเอียงของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น ที่จะทำให้คุณเข้าใจตนเองดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ในหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอหลุมพรางต่าง ๆ ที่คุณอาจเจอในการลงทุน   ซึ่งหลุมพรางเหล่านี้เกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้น ความสำเร็จในตลาดหุ้นจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ยาก หากเรามีแค่ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ทัศนคติที่ถูกต้องมีความสำคัญไม่แพ้ความรู้ หรือจะว่าไปแล้ว อาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่อยากขาดทุนหรืออยากได้กำไรอย่างยั่งยืนแล้ว หนังสือเล่มนี้อาจจะมีส่วนช่วยคุณได้