10 ข้อคิดจากหนังสือโลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า

1. คนเก่งต้องเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม ไม่มีใครเก่งได้คนเดียว เราต้องทำงานเป็นทีม

2. อย่าไปกลัวลูกน้องเก่งกว่า ถ้าองค์กรไหนจ้างลูกน้องที่ไม่เก่ง องค์กรนั้นจะไม่เติบโต

3. ถ้าอยากมีความสุข ให้เราตัดคำว่า “อยาก” ออกไป เราจะมีความสุขได้ทันที

4. ทุกคนเป็นคนเก่ง ไม่มีใครไม่มีคุณค่า เพียงแต่คุณค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

5. เชื่อในความฝัน และเชื่อว่าเราทำได้

6. การตั้งคำถามอาจจะสำคัญกว่าวิธีการหาคำตอบ

7. เรามักจะรู้ถึงคุณค่าของ “ความปกติ” ในวันที่สิ่งนั้นหายไป

8. หนังสือที่ตัดสินใจซื้อ ไม่มีเล่มใดที่ไร้ค่า

9. บางทีที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่า เป็นเพียงเพราะว่าเราไปอยู่ผิดที่ ถ้าเราเปลี่ยนที่ไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เห็นคุณค่าของเรา เราก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าทันที

10. อย่าลืมอดีต อดีตไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่า แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นอย่าตัดสินใครโดยดูเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *