9 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแพร่งความคิด

1. แพร่งความคือสถานที่ซึ่งความรู้แต่ละสาขามาพบกัน มันอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่อย่างเดียว แต่มันสามารถอยู่ในใจของเรา

2. ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นสิ่งใหม่ มีคุณค่า และสามารถกลายเป็นจริง คือคนอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. การเกิดแพร่งความคิดมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก 1) เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน 2) การบรรจบกันของศาสตร์ต่าง ๆ และ 3) มีการประมวลผลที่ล้ำยุค

4. อยากให้เกิดแพร่งความคิดเกิดขึ้น เราต้องทำลายสิ่งกีดขวางการเชื่อมโยงโดย 1) เปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 2) เรียนรู้อย่างแตกต่างอย่ายึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 3) ย้อนกลับสมมุติฐาน เช่น เราเคยคิดว่าร้านอาหารต้องมีรายการอาหาร จะเกิดอะไรขึ้นถ้าร้านอาหารไม่มีรายการอาหาร และ 4) พิจารณามุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยอาจจะเริ่มจากการนำความคิดนี้ไปใช้กับคนอื่นหรือสิ่งอื่น และ การสร้างข้อจำกัด

5. การผสมผสานความคิดบางครั้งก็อาจจะเกิดได้จากเหตุบังเอิญ

6. เราสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างแพร่งความคิดได้จาก 1) การประกอบอาชีพที่หลากหลาย 2) การพูดคุยกับกลุ่มคนหลากหลาย และ 3) การค้นหาแพร่งความคิด เช่น การสุ่มเลือกคำ 2-3 คำ และหาความเชื่อมโยงกันเป็นต้น

7. จะได้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ เราต้องรู้ลึกและรู้กว้าง สร้างความคิดจำนวนมาก ๆ และใช้เวลาในการประเมินความคิดนั้น

8. ความผิดพลาดและการเริ่มต้นที่ผิดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้เกิดความคิดขึ้นที่แพร่งความคิด ให้เราลองเอาความคิดที่ใช้ไม่ได้เพื่อหาความคิดที่ใช้ได้ รักษาทรัพยากรไว้สำหรับการลองผิดลองถูก และ มีแรงจูงใจอยู่เสมอ

9. พยายามหลีกเลี่ยง “หลุมพรางของความเสี่ยง” ดังต่อไปนี้ 1) ถ้าสิ่งต่าง ๆ ไปได้ดี เราจะอยู่ภายในศาสตร์ของเรา 2) เวลาที่ใช้ในการสร้างศาสตร์หนึ่งเป็นเหตุผลที่จะอยู่ภายในศาสตร์นั้น 3) เรามองความเสี่ยงจากมุมมองเดียว

ท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ ตอนนี้ไม่น่าจะมีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปแล้วนะครับ แต่หากสนใจสามารถสั่งได้จาก Page นี้นะครับ (ไม่ได้ค่า Sponsor แต่ประการใดครับ) https://www.facebook.com/kwankao94/

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *