13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ The book you wish your parents had read

เป็นหนังสือที่แต่งโดย Philippa Perry และแปลเป็นไทยโดยคุณดลพร รุจิรวงศ์ โดยมีชื่อไทยว่า เสียดายแย่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน

1. วิธีการเลี้ยงลูกของเราก็มักจะได้มาโดยไม่รู้ตัวจากวิธีที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนั่นแหละ

2. พฤติกรรมของลูกที่เราไม่ชอบเอามาก ๆ ก็มักจะเกิดจากความรู้สึกของเราตอนเด็ก ๆ ที่เราอาจจะเคยทำพฤติกรรมเดียวกันนั้นมาและเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับเราเช่นกัน

3. โครงสร้างของครอบครัวไม่ได้มีความสำคัญเท่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

4. อย่าไปคิดว่าตัวเองถูกและอีกฝ่ายผิด ให้อธิบายความรู้สึกของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องพูดถึงอีกฝ่าย อย่าตอบโต้แต่ให้ทบทวน อย่าไปกลัวจุดอ่อนของตัวเอง ยอมรับได้ และอย่าไปตีความเจตนาของอีกฝ่าย ให้ทำความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มากที่สุด

5. ใส่ใจกับสมาชิกในครอบครัวเวลาที่เขาเรียกร้องความสนใจ ถ้าเป็นไปได้ให้ความสนใจทันทีที่เขามีปฏิกิริยา

6. ให้รู้สึกร่วมไปกับลูก ไม่ใช่คอยจัดการเขา

7. ช่วยเหลือลูก แต่ไม่ใช่ทำทุกอย่างแทนลูก เวลาเล่นกับลูก ให้เขาเป็นผู้นำ

8. อย่ารบกวนเวลาเด็กมีสมาธิ

9. เวลาเห็นเด็กไม่มีอะไรทำ เราไม่ต้องไปสร้างความสนุกให้กับเขา เชื่อใจเขาว่าเขาจะหาทางสนุกได้ด้วยตัวเอง

10. เด็กจะพัฒนาได้เร็ว ถ้าเขามีผู้ที่เล่นด้วยหลายวัย

11. ทักษะที่เราควรมีเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกมีได้แก่ 1) ความสามารถที่จะข่มความหงุดหงิด 2) ความยืดหยุ่น 3) ทักษะการแก้ปัญหา และ 4) ความสามารถที่จะมองเห็นและรู้สึกจากมุมของผู้อื่น

12. หลักการปฏิบัติตัวกับลูกวัยรุ่น 1) พูดถึงตัวเอง ไม่ใช่ตัวลูก 2) อย่างแสร้งว่าเราใช้ข้อเท็จจริงทั้ง ๆ ที่เราตัดสินใจด้วยความรู้สึก 3) จำไว้ว่าเรากับลูกอยู่ฝ่ายเดียวกัน 4) ร่วมมือกันและระดมสมองอย่าบงการ 5) ทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราควรเป็นตัวของตัวเอง และ 6) เด็กจะแสดงออกแบบเดียวกับที่คนอื่นแสดงต่อเขา

13. สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ 1) อย่าให้สิ่งที่เราเจอในวัยเด็กเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงดูลูก 2) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและกลมเกลียวขึ้นในบ้าน 3) ลูกต้องเล่นกับคนทุกเพศทุกวัย 4) มองสถานการณ์ต่าง ๆ ในมุมของลูกควบคู่กับมุมของเรา 5) ช่วยลูกให้สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้ 6) ไม่ต้องรีบไปช่วยลูกทำทุกอย่าง ช่วยหาทางออกด้วยการระดมสมอง แล้วปล่อยให้เขาแก้ปัญหาเอง 7) พูดถึงตัวเอง ไม่ใช่บอกว่าลูกเป็นอย่างไร 8) ยอมรับว่าเราก็มีความผิดพลาด ไม่ต้องแก้ตัว ให้ยอมรับผิด และเปลี่ยนแปลง 9) ละทิ้งรูปแบบความสัมพันธ์เดิม ๆ ที่ไม่ดี เช่น เลิกเอาชนะคะคานแต่เปลี่ยนมาร่วมมือร่วมใจกัน

นี่เป็นหลักการ 13 ข้อที่ได้จากการอ่านหน้งสือเล่มนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มีลูกหรือมีคนที่ต้องเลี้ยงดูนะครับ

.

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *