11 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ เพราะการลาออก ไม่ใช่แค่เดินไปบอกเจ้านาย

1. เราไม่จำเป็นต้องอยากจะลาออก ก่อนที่จะวางแผนเพื่อลาออก เพราะบางทีการออกจากงานอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยากลาออกก็ตาม

2. การวางแผนเพื่อลาออก เป็นการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตเรา วางแผนไว้เรียบร้อย ไม่อยากลาออก ก็ทำงานต่อไปก็ได้

3. ควรจะลาออกมาใช้ชีวิตอิสระดีหรือไม่ ขึ้นกับว่าความทุกข์ใจที่เจอกับงานประจำมันสามารถแก้ได้โดยวิธีอื่นหรือไม่ เช่น ถ้าไม่ชอบตัวเนื้องาน แบบนี้เปลี่ยนงานก็อาจจะตอบโจทย์ โดยไม่ต้องออกจากงานประจำก็ได้ แต่ถ้าไม่ชอบวิถีชีวิตงานประจำที่ต้องเข้าทำงานเป็นเวลา แบบนี้การลาออกมาทำงานอิสระอาจจะเป็นทางเลือกที่ช่วยได้

4. งานหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับแต่ละคน มันคือความรู้สึก ดังนั้นเราไม่สามารถเทียบสิ่งนี้ระหว่างบุคคลได้ คนหนึ่งทำงานน้อยกว่าอีกคน แต่อาจจะรู้สึกว่าเป็นงานหนักก็เป็นไปได้

5. ให้มองว่าการทำงานประจำเป็นเหมือนกับโรงเรียนที่สอนทักษะการทำงานให้เรา แต่เป็นโรงเรียนที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเรียน แต่เรากลับได้เงินจากการเรียนรู้ ดังนั้นจงเรียนรู้ให้เต็มที่ ในขณะที่ทำงานประจำอยู่

6. ลำบากวันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า อาจจะเป็นจริงในบางกรณี แต่อย่าลืมว่าหลายอย่าง ถ้าเวลาผ่านไปแล้ว ต่อให้ในภายหน้าเรามีเงินมีเวลาเพียงพอ ก็ไม่สามารถกลับมาทำสิ่งนั้นได้อีกแล้วเช่นกัน

7. ควรเริ่มต้นวางแผนที่จะเป็นอิสระจากงานประจำตั้งแต่วันนี้ ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้มีแผนอยากออกก็ตาม เพราะยิ่งเริ่มต้นเร็ว เรายิ่งเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้เร็วตามไปด้วย

8. การวางแผนเพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ไม่ได้แปลว่าเราต้องทนทุกข์ในทุก ๆ เรื่องตลอดเวลา เราลดค่าใช้จ่ายลงได้ ถ้าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย แต่อะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สร้างความสุขให้กับเรามาก ๆ ก็ไม่ต้องไปลดลง อย่าลืมว่าเป้าหมายทั้งหมดคือการสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง

9. ความสุขมาก่อนความสำเร็จทางการเงิน ไม่ใช่ต้องสำเร็จทางการเงินก่อน ถึงจะมีความสุข เพราะถ้าเราทำอะไรแล้วไม่มีความสุข เราจะทำสิ่งนั้นได้ไม่ดี และในที่สุดเราก็จะเลิกล้มไป

10. เริ่มทำวันนี้ ก็ได้ผลลัพธ์วันนี้ เพียงแต่เรายังไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันที เท่านั้น

11. การสร้างความสุขให้กับตัวเอง จะมีส่วนช่วยให้โลกเรามีความสุข ลองนึกภาพว่าโลกที่มีแต่คนมีความสุข จะเป็นโลกที่น่าอยู่แค่ไหน

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *