19 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ Money

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Professor Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง Sapiens และ Homo Deus หนังสือเล่มนี้จะว่าไปแล้วก็จะมีความคล้ายกับ Sapiens กับ Homo Deus เพียงแต่จะเน้นเป็นเรื่องของเงินเป็นหลัก ได้อ่านแล้วนำมาสรุปเป็นข้อคิดที่ได้ดังต่อไปนี้ครับ

1. ที่ทุกคนต้องการเงิน ก็เพราะว่าคนอื่น ๆ ต้องการเงิน ดังนั้นเราจะสามารถนำเงินไปแลกกับสิ่งที่เราต้องการได้

2. เงินคือสิ่งที่คนใช้ในการเป็นตัวแทนของมูลค่าของสิ่งอื่น ๆ เพื่อจะได้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกันได้

3. ผลรวมของจำนวนเงินทั้งโลกมีมูลค่าประมาณ 60 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่ผลรวมของเหรียญและธนบัตรทั้งโลกมีแค่ 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แปลว่ามากกว่า 90% ของเงินคือประมาณ 50 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีเท่านั้น

4. เงินไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้แต่เป็นตัวแปรทางจิตวิทยา (คือความเชื่อในมูลค่าของของสิ่งนั้น)

5. เงินเป็นระบบความเชื่อที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา

6. เงินเกิดจากความเชื่อในสิ่งที่ตอนแรกไม่ได้มีค่าอะไรแต่มันสามารถเก็บได้ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย (เช่นเปลือกหอย)

7. เมื่อเกิดการค้าระหว่าง 2 ที่ หลักของอุปสงค์และอุปทานจะทำให้ราคาของทั้ง 2 ที่นั้นจะเท่ากัน (ถ้าของนั้นเคลื่อนย้ายระหว่าง 2 ที่นั้นได้)

8. คนที่มีศาสนาที่แตกต่างกันอาจจะมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนเชื่อเรื่องเงิน เพราะศาสนาสอนให้เราเชื่อในบางสิ่ง แต่เงินสอนให้เราเชื่อว่าคนอื่น ๆ เชื่อในบางสิ่ง

9. เงินมีลักษณะที่เปิดกว้างกว่าภาษา กฏหมาย วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และนิสัยทางสังคม เงินเป็นระบบความเชื่อที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน และไม่มีแบ่งระดับชนชั้น เงินทำให้คนที่ไม่รู้จักกันทำงานร่วมกันได้

10. เงินขึ้นอยู่กับหลักการสากล 2 ประการคือ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และ ทำให้เกิดความเชื่อ

11. เมื่อทุกอย่างสามารถแลกเปลี่ยนได้ผ่านเงิน ซึ่งเป็นเหรียญหรือธนบัตร สิ่งนี้อาจจะทำให้วัฒนธรรม ประเพณี ความสัมพันธ์ หรือคุณค่าของมนุษย์หายไปแต่ไปถูกทดแทนด้วยกฎของอุปสงค์กับอุปทานแทน

12. การกู้ยืมทำให้เราสามารถสร้างปัจจุบันได้จากเงินในอนาคต

13. ความเชื่อในความก้าวหน้าทำให้เราทำงานวิจัยและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

14. มนุษย์อาจจะสูญเสียคุณค่าทางเศรษฐกิจไปได้หากเราแยกความฉลาดกับการตระหนักรู้ออกจากกัน

15. เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อาจจะทำให้ Algorithm สามารถ Hack ความเป็นมนุษย์ได้ Algorithm จะเข้าใจตัวเราได้ดีกว่าตัวเราเอง และถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อไร ความเป็นส่วนตัวจะเปลี่ยนไปกลายเป็นการเชื่อมต่อของ Algorithm ต่าง ๆ

16. ถ้าเรา click likes เกิน 300 likes ใน Facebook จะทำให้ Facebook ทำนายความเห็นและความต้องการของเราได้ดีกว่าสามีหรือภรรยาเราเสียอีก

17. ต่อไประบบ Algorithm ของเราจะ Search หา Algorithm ของคนอื่นเพื่อที่จะดูว่าเข้ากันได้หรือไม่ที่จะเป็นคู่รักของเรา

18. ต่อไประบบ Algorithm ของเราจะรู้จักเราดีพอที่จะกระตุ้นให้เราทำอะไรก็ตามตามข้อแนะนำของ Algorithm นั้น

19. ต่อไปหนังสือจะอ่านเราในขณะที่เราอ่านหนังสือ

ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ โดยเฉพาะ Part หลัง ๆ ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเงินมากนัก (และมีความคล้ายกับหนังสือ Homo Deus) แต่มันทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *