12 ข้อคิดจากหนังสือ Everyday SISU ปรกติเป็นพิเศษ

1. ซิสุคือความแข็งแกร่งของกายใจและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ

2. บางทีการ “เป็นไร” บ้างก็ “ไม่เป็นไร”

3. เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อได้เล่น ผู้ใหญ่ก็เช่นกัน

4. อยากมีพลังเพิ่มขึ้น ให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด

5. ใช้ชีวิตให้ช้าลง เราจะเห็นสิ่งที่สวยงามเพิ่มมากขึ้น

6. อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าลดลง

7. ไม่คุ้มค่าที่เราจะละทิ้งตัวตนของเราเพื่อไปเอาใจคนที่ไม่ดี

8. เราเป็นสัตว์สังคม เราต้องการเพื่อน

9. เป็นตัวของตัวเอง แล้วชีวิตจะมีความสุข

10. อย่าลดคุณค่าของตัวเองเพื่อคนอื่น

11. เราไม่จำเป็นต้องหยุด เมื่อเราทำอะไรบรรลุผลสำเร็จแล้ว 12. การกระทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนั้น แท้จริงแล้วมีความสำคัญมาก

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts