11 สิ่งที่เรียนรู้จากหนังสือพูดด้วยภาพ

หนังสือ 2 เล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสื่อ เช่น PowerPoint โดยผมได้ข้อคิดจากการอ่านหนังสือ 2 เล่มนี้ดังนี้ครับ

1. คนเรามองเห็นและเข้าใจรูปภาพเร็วกว่าตัวหนังสือ 60,000 เท่า และหากเราสอนนักเรียนแล้วมาถามเนื้อหา 3 วันให้หลัง จะพบว่านักเรียนจำเนื้อหาที่มีแต่ตัวหนังสือได้เพียง 10% แต่หากเราใส่รูปภาพไป นักเรียนจะจำได้ถึง 65%

2. เราไม่ควรใช้สีที่หลากหลายและสีฉูดฉาด (สีเจ็บ) ในทุกที่ใน Slide เราควรเลือกใช้เฉพาะในส่วนที่เราต้องการจะเน้นเท่านั้น

3. อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 70% ใช้กับสีพื้นหลัง 25% ใช้กับสีหลักในรูปภาพ และ 5% ใช้สีเน้นเฉพาะสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ

4. หากไม่อยากเสียเวลาไปกับการทำ Slide นานเกินไป ควรเลือกใช้สีเพียง 3 สีก็พอ

5. เวลาจะทำสื่อนำเสนอ ให้จดข้อมูลออกมาเป็นข้อ ๆ และหาเป้าหมายสูงสุดในการนำเสนอ

6. พยายามเลือกใช้ Icon ต่าง ๆ มาใช้แทนตัวหนังสือ จะช่วยทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น

7. พยายามทำหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยให้มีขนาดตัวอักษรต่างกัน 1.3 เท่าขึ้นไป เว้นช่องว่างระหว่างข้อความประมาณ 2 เท่าของความสูงตัวอักษร เน้นสีของหัวข้อใหญ่และย่อยให้ต่างจากเนื้อหา และพยายามใช้ภาพสื่อความหมายให้มากที่สุด

8. ใช้ Fonts 2 รูปแบบในทุก Slide และพยายามใช้การ Zoom Slide อยู่ที่ 66% เพื่อตรวจสอบว่ายังสามารถอ่านข้อความบน Slide ได้อยู่หรือไม่ ถ้ามองไม่เห็น แสดงว่าเวลานำเสนอคนดูก็อาจจะมองไม่เห็นเช่นกัน

9. รูปภาพและข้อความควรจะต้องเข้ากัน

10. ถ้ามีแผนภาพหรือแผนภูมิให้วางไว้ที่มุมบนซ้าย และเลือกภาพที่มีรูปประมาณ 1/3 เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับใส่ข้อความ

11. ใน Graph พยายามเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก เพื่อสร้างลำดับการอ่าน แต่ถ้าเป็นข้อมูลตาม พ.ศ. ให้เรียงตาม พ.ศ.

หนังสือพูดด้วยภาพเล่มแรกจะกล่าวถึง Concept ต่าง ๆ และเล่มพูดด้วยภาพ 2 จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ Slide แบบที่เราสามารถทำได้เลย

ท่านใดสนใจสามารถซื้อหนังสือทั้ง 2 เล่มได้ตามร้านหนังสือทั่วไป แต่หากสนใจ Online Course สามารถติดต่อได้ตาม Link นี้ได้ครับ

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *