แล้วมันก็จะผ่านไป

ทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงโดยตลอด ถ้าตอนนี้เรายังรู้สึกทุกข์หรือกังวลใจ ให้กำลังใจตัวเองโดยคำว่า แล้วมันก็จะผ่านไป กันนะครับ

Continue reading